Kde jste / Svoz a likvidace odpadu

Svoz a likvidace odpadu

Zajišťujeme svoz průmyslových, stavebních a komunálních odpadů, dokumentů a druhotných surovin a mnohé další. Vyberte si oblast, která vás zajímá.

Využijte náš rychlý kontakt! Nebo nám pošlete poptávku.

Kde jste / Vyklízíme nemovitosti

Vyklízíme nemovitosti

Obchodujete s nemovitostmi? Obraťte se na nás!

Vyklízíme byty, rodinné domy, chaty, chalupy, půdy, podkroví, suterény, sklepy, firmy, kanceláře, obchody, sklady, hangáry, stodoly, garáže a další typy nemovitostí.

Poradíme si se specifikací odpadu. Pokud objevíme nebezpečný odpad, poradíme si s jeho likvidací. Zajistíme pro vás veškeré potřebné dokumenty. Všechny nalezené odpady jako je dřevo, kov, sklo, stavební suť atd. umíme ekologicky zlikvidovat.

Umíme pracovat rychle a profesionálně, abyste mohli nemovitost dále využívat. Nechte si zpracovat nabídku zde.

Kde jste / Průmyslové odpady

Průmyslové odpady

Vznikájí v průmyslových podnicích při výrobní i nevýrobní činnosti (těžba, stavebnictví, energetika, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství atp.). Odpady z průmyslu velmi často obsahují nebezpečné látky, a proto jsou obvykle zařazeny mezi nebezpečné odpady. Z pohledu jejich přepravy pak platí přísnější pravidla než je tomu u ostatních odpadů.

Zajišťujeme:

 1. Komplexní řešení odpadového hospodářství průmyslovým podnikům, firmám i živnostníkům
 2. Odvoz všech odpadů včetně nebezpečných na území celé ČR
 3. Odebírání upotřebeného oleje
 4. Dopravu odpadů v režimu ADR, dodávková, valníková, kontejnerová, cisternová vozidla
 5. Čistění jímky, myčky, lapoly a odlučujeme ropné látky
 6. Kontejnery a nádoby různých typů a objemů dle potřeb
 7. Lisovací kontejnery na objemné odpady
Kde jste / Stavební odpady

Stavební odpady

Stavební a demoliční odpad vzniká při stavebních činnostech. Při výstavbě a úpravě objektů, při jejich demolici a odstraňování. Nevíte, kam se stavebním odpadem, který nedokážete využít? Sem s ním! Zajistíme jeho likvidaci.

Naše služby:

 • Kontejnerová služba – zapůjčení kontejnerů na sutě, demoliční odpady, objemné odpady, dřevo
 • Zajištění likvidace stavebních odpadů
 • Recyklace stavebních odpadů
 • Provádíme demolice
 • Bezpečně likvidujeme azbest
Kde jste / Komunální odpady

Komunální odpady

Komunální nebo směsný odpad je veškerý odpad domácností na území obce. Není separován, nebo ho již dále separovat nejde. Složkou komunálního odpadu je biologicky rozložitelný (komunální) odpad, ve zkratce BRKO nebo BRO.

Naše služby:

 1. Sbíráme, svážíme a případně odstraňujeme komunální odpad včetně svozu tříděných složek:
  • Papír
  • Sklo
  • Plasty
  • Bioodpad
  • Kovy
 2. Prodáváme i pronajímáme sběrové nádoby
 3. Odvážíme a likvidujeme objemný odpad
Kde jste / Skartace dokumentů

Skartace dokumentů

Potřebujete v archivu místo?

Skartujte staré a nepotřebné dokumenty. Zajišťujeme bezpečnou skartaci archivů nebo skladů s dokumenty pro fyzické, veřejné nebo právnické osoby.

Zpracování, archivace a skartace dokumentů je nutná i v případě ukončení činnosti firmy.

Zajistíme pro vás odvoz a odborné znehodnocení. Klademe obzvláště důraz na ochranu před neodbornou a neoprávněnou manipulací s dokumenty. Dokumenty obsahují citlivá data, jako know-how firmy, osobní údaje zaměstnanců nebo údaje o klientech. Proto přenechte tyto starosti na nás, ať neskončí důvěrné materiály v komunálním odpadu.

Kde jste / Výkup druhotných surovin

Výkup druhotných surovin

Jde o materiály, které lze opětovně použít do výroby a jejichž použitím dojde k náhradě primárních surovin. Mohou vznikat jako vedlejší produkt výroby, který je dále použitelný v jiné výrobě, a nebo přímo jako materiál. Tyto odpady se po úpravě mohou použít jako materiál na další výrobu (např. při výrobě železa v hutním průmyslu, výrobě obalů z recyklovaných plastů aj.).

Naše služby:

 1. Vykupujeme:
  • Papír
  • Železo
  • Sklo
  • Fólie
  • Plasty
 2. Zajišťujeme:
  • Kontejnery
  • Nádoby
  • Big-bagy