Svátky řemesel a ušlechtilých koní

Svátky řemesel a ušlechtilých koní RONYENVI V AKCI! Počasí nám přálo a účast návštěvníků byla také hojná. Pracovali jsme na úklidu Panské zahrady během akce i po ní. Naše pytle a koše byly rozmístěny po celém areálu. Po akci jsme odpad odvezli a ekologicky zlikvidovali. Věříme, že kdo jste akci navštívil si ji příští rok […]

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko V sobotu proběhl úklid v našem regionu Svitávka. Pro nás začal úklid již v pátek. Přistavili jsme potřebný kontejner na sesbíraný odpad. V sobotu dne 6. 4. 2019 mohl úklid začít. Všichni dobrovolníci pracovali velmi tvrdě. Po úklidu jsme kontejner odvezli k ekologické likvidaci. Náš region je zase o něco čistší, […]

Jsme Zelená Firma

Jsme Zelená Firma Hrdě jsme se přidali do projektu Zelená Firma! Tento projekt má stejný směr jako my, není lhostejný k životnímu prostředí. Uvědomuje si svou zodpovědnost a poslání starat se o životní prostředí. Cílem projektu Zelená Firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. Třídění odpadu má smysl, začněte také! Zpět […]

Roční hlášení o odpadech za rok 2018

Roční hlášení o odpadech za rok 2018 Blíží se termín pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2019 Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu za rok […]

Máte stavební odpad a nevíte kam s ním?

Máte stavební odpad a nevíte kam s ním? Využijte naši kontejnerovou službu. Ať už potřebujete odvézt ze stavby cokoliv, není to problém. Zapůjčujeme kontejnery různých velikostí. Pohodlně je využijete na stavební sutě, demoliční odpady, objemné odpady nebo dřevo. Pracujeme rychle. Kontejner operativně přistavíme na potřebné místo a po naplnění jej převezeme na dohodnuté místo. A […]

Spolupracujeme se společností REFAGLASS s.r.o.

Spolupracujeme se společností REFAGLASS s.r.o. Společnost REFAGLASS s.r.o. z námi dodávaných odpadových střepů z obalového skla vytváří 100 % recyklovaný výrobek pěnové sklo REFAGLASS. Pěnové sklo má mnoho vynikajících vlastností pro široké využití hlavně ve stavebnictví. Pěnové sklo REFAGLASS představuje moderní řešení tepelné izolace základových desek. Díky němu neprochází venkovní chlad do konstrukce stavby a neovlivňuje […]