Kde jste / Roční hlášení o odpadech za rok 2018

Roční hlášení o odpadech za rok 2018

Blíží se termín pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2019

Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Původce odpadů (§39 odst. 2):
přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu za rok 2018, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. s termínem do 15. února 2019 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).
Ohlašování prostřednictvím ISPOP
(zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hlavního města Prahy – SOP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok.

Pokud se na vás vztahuje povinnost podat hlášení, zajistíme vám zpracování Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Kontaktujte nás na odpady@ronyenvi.cz

Zpět na seznam článků