Poradenství

Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Vyhotovíme vám všechny potřebné dokumenty spojené s likvidací odpadu podle české legislativy. Provedeme potřebné testy a zpracujeme roční hlášení o produkci.

Naše služby:

  • Vyhotovíme dokumentace PIO ve smyslu přílohy č. 2 odst. 2 vyhlášky 383/2001 Sb.
  • Vyhotovíme ILNO – identifikační listy nebezpečných odpadů
  • Zajistíme předání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č.185/2001 Sb. (OLPNO, SEPNO)
  • Vedeme průběžnou evidenci odpadů
  • Zpracováváme roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP
  • Zajistíme odběr vzorků a následnou analýzu odpadu akreditovanou laboratoří