Kde jste / Recyklace odpadu

Recyklace odpadu

Chceme zlepšovat životní prostředí pomocí moderních technologií. Poradíme i vám, jak efektivně naložit s vaším odpadem.

Kde jste / Recyklace odpadu / Stavební odpad

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad vzniká při stavebních činnostech. Při Výstavbě a úpravě objektů, při jejich demolici a odstraňování. Nevíte, kam se stavebním odpadem, který nedokážete využít? Sem s ním! Zajistíme jeho likvidaci.

Naše služby:

 • Zajištění likvidace stavebních odpadů
 • Recyklace stavebních odpadů
 • Provádíme demolice
 • Bezpečně likvidujeme azbest
Kde jste / Recyklace odpadu / Likvidace a recyklace dřevní hmoty

Likvidace a recyklace dřevní hmoty

Jde o materiál, který vzniká při opracovávaní dřeva:

 • Piliny
 • Hobliny
 • Různé odštěpky dřeva
 • A další

Dále pak likvidujeme

 • Komunální dřevní odpad ze sběrných dvorů
 • Dřevní odpad z logistických center, skladů a velikoobchodů (palety, bedny)
Kde jste / Recyklace odpadu / Recyklace olejů

Recyklace olejů

Recyklujeme oleje využívané průmyslových podnicích.

Kde jste / Recyklace odpadu / Recyklace druhotných surovin

Recyklace druhotných surovin

Jde o materiály, které lze opětovně použít do výroby a jejichž použitím dojde k náhradě primárních surovin. Mohou vznikat jako vedlejší produkt výroby, který je dále použitelný v jiné výrobě, a nebo přímo jako materiál. Tyto odpady se po úpravě mohou použít jako materiál na další výrobu (např. při výrobě železa v hutním průmyslu, výrobě obalů z recyklovaných plastů aj.).

Naše služby:

 • Recyklujeme:
  • Papír
  • Železo
  • Sklo
  • Fólie
  • Plasty
 • Zajišťujeme:
  • Kontejnery
  • Nádoby
  • Big-bagy