Jsme Zelená Firma

Hrdě jsme se přidali do projektu Zelená Firma!

Tento projekt má stejný směr jako my, není lhostejný k životnímu prostředí. Uvědomuje si svou zodpovědnost a poslání starat se o životní prostředí. Cílem projektu Zelená Firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. Třídění odpadu má smysl, začněte také!